Obecné informace o smutečních obřadech

I. Smuteční obřad v obřadních síních povětšinou trvá kolem dvaceti minut.

II. Církevní rozloučení v kostele trvá kolem půl hodiny s ohledem na dané církevní zvyklosti a přání pozůstalých.

III. Jestliže není jasně určen zasedací pořádek smutečních hostů, je většinou první řada vyhrazena rodině zesnulé/ho. Ostatní hosté by proto měli obsazovat až řady následující.

IV. Před smutečním obřadem prosíme o vypnutí mobilních telefonů a jiného elektronického zařízení.

V. Během obřadu nemluvte. Pánové si by si měli sundat pokrývku hlavy (neplatí pro členy ozbrojených či záchranných složek).

Informace pro pozůstalé

I. Minimálně půl hodiny před začátkem smutečního obřadu se dostavte ke vchodu do obřadní síně, kostela či jiného místa, ve kterém bude probíhat rozloučení.

II. Následně budete seznámeni s průběhem obřadu, domluvíte se s řečníkem či knězem, uhradíte náklady spojené s živou hudbou a v případě domluvy i za květinovou výzdobu.

III. Domluvíte se na tom, zda má být květinová výzdoba po obřadu odvezena pohřební službou či vlastními prostředky.

Informace pro ostatní hosty pohřbu

I. Dostavte se pět až deset minut před začátkem obřadu ke vchodu do obřadní síně, kostela či jiného místa, na kterém bude probíhat rozloučení.

II. V případě, že máte květiny zabalené v papíře, vybalte je před vstupem daného místa, kde probíhá obřad.

III. Pokud si rodina zesnulé/zesnulého bude přát kondolenci, je vhodné po skončení obřadu jí vyjádřit upřímnou soustrast.


Omluvenky obdržíte při objednávce pohřbu v kancelářích a v případě nutnosti i před obřadem či po jeho skončení.


about-banner

Kontaktní údaje

 • Hruškové Dvory 54, 586 01 Jihlava
 • Příkopy 209, 393 01 Pelhřimov
 • Nám. Svobody 82, 393 01 Pacov (ve dvoře pod Švadlenkou)
 • Přibyslav (na číslech nepřetržité služby)
 • +420 604 190 400
 • +420 607 827 684
 • +420 604 190 200
 • pohrebnisluzbakrajevysocina@seznam.cz

Volejte kdykoliv

 • +420 604 190 400
 • +420 607 827 684
 • +420 604 190 200