Pohřby a kremační služby

Pozůstalí mají výhradní právo na vlastní výběr pohřební služby. V případě, že byla policií, personálem zdravotního či sociálního zařízení, nejste povinni tento výběr akceptovat. Záleží výhradně na Vás, kterou pohřební službu si v tíživé situaci zvolíte.

Kremace - bez obřadu

• Jedná se o samostatné zpopelnění bez smutečního obřadu

• Urnu je možné následně uložit do hrobu či bude připravena k vyzvednutí v jedné z našich kanceláří (Pacov, Pelhřimov).

• V případě zájmu zajistíme vsyp popelu do vsypové jamky (s účastí či bez účasti objednavatele pohřbu/pozůstalých)

Kremace - s obřadem v obřadní síni

• Jedná se o smuteční obřad v obřadní síni (Pacov, Pelhřimov, Cetoraz) za přítomnosti pozůstalých

• Při obřadu je přítomný civilní řečník, nebo si můžete zajistit svého, případně smuteční řeč může číst kdokoliv z rodiny či přátel

• Nemusí jít výhradně o civilní obřad, nýbrž i o církevní za účasti kněze

• Urna bude po zpopelnění k vyzvednutí v jedné z našich kanceláří (Pacov, Pelhřimov)

Kremace - s obřadem v kostele

• Jedná se o církevní smuteční obřad v kostele

• Obřad se mší svatou či bez mše probíhá vždy za přítomnosti kněze

• Po obřadu je zesnulý převezen ke zpopelnění

• Urna bude po zpopelnění k vyzvednutí v jedné z našich kanceláří (Pacov, Pelhřimov)

Uložení do hrobu či hrobky

• Zajistíme veškeré dostupné služby

• Splníme i ty nejnáročnější požadavky

• Je možné zajistit vypravení pohřbu z domu smutku, kostela s následným smutečním průvodem do vybraného kostela, kaple a uložením do hrobu či hrobky

• Jde o finančně náročnější pohřeb nežli je tomu u ostatních variant

about-banner

Kontaktní údaje

 • Hruškové Dvory 54, 586 01 Jihlava
 • Příkopy 209, 393 01 Pelhřimov
 • Nám. Svobody 82, 393 01 Pacov (ve dvoře pod Švadlenkou)
 • Přibyslav (na číslech nepřetržité služby)
 • +420 604 190 400
 • +420 607 827 684
 • +420 604 190 200
 • pohrebnisluzbakrajevysocina@seznam.cz

Volejte kdykoliv

 • +420 604 190 400
 • +420 607 827 684
 • +420 604 190 200