Co po pohřbu následuje

I. Úmrtní list je zpravidla matrikou v místě úmrtí (nikoliv v místě bydliště) vystaven do třiceti dnů a je obvykle odeslán objednavateli pohřbu doporučeně poštou.

II. Notáře určuje soud podle bydliště zesnulého. Notář zašle předvolání objednavateli pohřbu přibližně do dvou měsíců.

III. Urnu si je možné vyzvednout v jedné z kanceláří dva až tři týdny po pohřbu. O této skutečnosti budete informováni.

IV. Zajišťujeme rovněž uložení urny do hrobu, kolumbária stejně jako rozptyl popela.

V. V našich kancelářích je možné zakoupit obaly na urny (kovové, nerezové, hliníkové či měděné). Více viz Prodej hřbitovních doplňků.

about-banner

Kontaktní údaje

  • Nám. Svobody 82, 393 01 Pacov (ve dvoře pod Švadlenkou)
  • Příkopy 209, 393 01 Pelhřimov
  • +420 607 827 684
  • +420 728 065 833
  • Zrno.Lubos@seznam.cz

Volejte kdykoliv

  • +420 607 827 684
  • +420 728 065 833